پروژه های رشته کامپیوتر شامل گرایشهای: هوش مصنوعی، شبکه، نرم افزار و سخت افزار انجام میگیرد. تضمین کمترین قیمت و تحویل قطعی در محدوده زمانی مشخص شده، ویژگی منحصر به فرد تیم ما می باشد.