یادگیری ماشین

یادگیری ماشین یکی از حوزه‌های رو به رشد در زمینه هوش مصنوعی می‌باشد. در زمینه یادگیری ماشین، تحقیقاتی برای یافتن الگوهای عددی و معنایی از مدلهای مختلف در حال انجام است. بعنوان مثال، یادگیری الگوی حرکت یک موجود 4پا مثل اسب، به توسعه مدل حرکتی برای ربات معروف دارپا موسوم به BigDog کمک کرده است. در همین راستا، در کشور ما نیز پروژه های زیادی در زمینه یادگیری ماشین تعریف میشود. به منظور کمک به تسریع فرایند یادگیری این زمینه از هوش مصنوعی، پروژه های مربوط به یادگیری ماشین در این وبسایت با سرعت و کیفیت مناسب و هزینه کمتر نسبت به وبسایتهای دیگر انجام میشود.

انجام پروژه یادگیری ماشین با متلب
یادگیری ماشین با متلب